İK

İK POLİTİKAMIZ

Günümüz rekabet koşullarında, asıl fark yaratan unsurun sahip olduğumuz insan kaynağı olduğunun bilinciyle, yetkin insan kaynağını şirketimize çekecek, çalışanlarımızın yüksek performans ortaya koymalarını ve sürekli gelişimlerini mümkün kılacak insan kaynakları uygulamaları geliştirerek çalışanlarımızın bağlılığını ve verimini arttırmaktır.

NEDEN BİZ?

Profesyonel ve çağdaş yönetim anlayışının hakim olduğu kurumsal bir yapıda yer almak istiyorsanız,
Açık ve dürüst iletişimin olduğu, yeni ve yaratıcı fikirlerin desteklendiği bir ortamda çalışmak istiyorsanız,
Sürekli öğrenmeye açıksanız, çalışırken sürekli gelişmek ve kariyer elde etmek istiyorsanız,

Dorte A.Ş. kariyeriniz için doğru yerdir.

İK UYGULAMALARIMIZ

Seçme ve Yerleştirme

Şirketimizde hedef ve stratejilerimizin gerektirdiği yeni pozisyonlar için öncelikle çalışanlarımız değerlendirilir. Pozisyonların dış kaynaklardan doldurulmasına karar verilirse kariyer portalları aracılığıyla ilgili pozisyonlar için ilan verilir.

Aday havuzumuzda toplanan başvurular İnsan Kaynakları departmanı tarafından değerlendirildikten sonra nitelikleri uygun görülen adaylar görüşmeye davet edilir. İlgili departman yöneticisi ve insan kaynakları yetkilisiyle birlikte yürütülen görüşmelerde adayların işe uygunluğu yetkinlik bazlı mülakat teknikleri uygulanarak değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda uygun görülen adaylara teklifte bulunulurken, uygun görülmeyen adaylar da sonuç hakkında bilgilendirilir.

Performans Yönetimi

Şirketimizin ve çalışanlarımızın sürekli daha iyiye ulaşabilmesi için, performansları bir takım kriterlere göre ölçülür. Çalışanlarımızın hedefleri yıl başında şirket hedefleriyle bağlantılı olarak belirlenir ve yılda iki kez hedef bazlı performans sistemimiz aracılığıyla ölçülür. Performans değerlendirmeleri sonucunda, çalışanlarımızın bireysel gelişim planları çıkarılır bunlardan elde edilen veriler kariyer planlama, eğitim ve ücret yönetimi gibi uygulamalarımız için veri oluşturur.

Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi

Her çalışanımız için yatay ve dikey kariyer değişimi mümkündür. Performans değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan bireysel gelişim planlarında çalışanların kariyer hedefleri ve bu hedefe ulaşmak için göstermeleri gereken gelişim belirlenir. Bu doğrultuda gerekli yetkinlikleri geliştiren ve yüksek performans gösteren tüm çalışanlarımıza, şirket içerisindeki ihtiyaçlarımız doğrultusunda farklı yetkiler verilir.