Dalından Sofraya

Dorte Gıda San. ve Tic. A.Ş. Hedefi; Sunduğu hizmetleri uluslar arası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname, standartlara ve müşteri şartlarına uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, gıda güvenliği şartlarını sağlayarak, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

 

 

Dorte Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Sisteminin Amacı; Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, gıda güvenliği, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, gıda güvenliği, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek gıda güvenliğinin sağlanması, çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, gıda, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin iyileştirilmesidir.

 

 

Dorte Gıda San. ve Tic. A.Ş. Üst Yönetimi; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,

 

 

Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,

 

Teknolojik gelişmeleri de takip ederek,faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasını,böylelikle müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmasını,

 

İnsan, gıda güvenliği ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasını,

 

Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Satışı, Pazarlanması, Soğuk Hava Depolama, Şoklama ve Lojistik hizmetlerinin sunumu faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini,

 

Gıda güvenliği ile ilgili nitelikli bilginin müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, yasal ve düzenleyici yetkililer ve ürünlerimizin etkilediği veya ürünlerimize etki eden herhangi bir organizasyon dahil bütün gıda zinciri boyunca ulaşılabilir olmasının sağlanmasını,

 

Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, taahhüt etmektedir.

 

 

Dorte Gıda San. ve Tic. A.Ş. Çalışanları; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile Dorte Gıda San. ve Tic. A.Ş.’yi üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

 

Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünün Dorte Gıda San. ve Tic. A.Ş. de oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.

 

Çünkü kalite ve başarı Dorte Gıda San. ve Tic. A.Ş. temel ilkeleridir.